nag2a.jpg, 46kB


Polityka informacyjna

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczace adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31.12.2016 roku, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku są udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku, mieszczącej się przy ulicy Kolejowej 14, w Lubyczy Królewskiej w pokoju Analityka bankowego w godzinach od 8:00 do 15:00.|| O banku || Oferta || Kontakt ||

© Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej