nag2a.jpg, 46kB


Historia

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej rozpoczął swą działalność 01 maja 1953 roku jako punkt kasowy - filia Kasy Spółdzielczej w Bełżcu. Jako samodzielna jednostka, pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, został zarejestrowany 20 stycznia 1954 roku w Sądzie Rejonowym w Zamościu. W 1956 roku Gminna Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Kasa Spółdzielcza.

Po połączeniu się Kasy Spółdzielczej w Lubyczy Królewskiej ze Spółdzielnią Oszczędnościowo – Pożyczkową w Bełżcu, która została filią Kasy w 1970 roku, Kasa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej. W 1973 roku w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju zlikwidowano filię w Bełżcu.

W 1980 roku Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej prowadził obsługę 918 gospodarstw indywidualnych. Obsługiwał klientów z terenu dwunastu sołectw: Brzeziny, Hrebenne, Huta Lubycka, Kniazie, Lubycza Królewska, Potoki, Ruda Żurawiecka, Siedliska, Szalenik, Teniatyska, Zatyle i Żurawce. Po roku 1994, w wyniku reform sektora bankowości spółdzielczej, Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej prowadził działalność na terenie dwóch gmin: Lubycza Królewska i Bełżec.

Bank Spółdzielczy, podobnie jak inne banki spółdzielcze, podlegał Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie innych ustaw zreformowała sektor banków spółdzielczych. Nakładała ona na banki spółdzielcze obowiązek zrzeszania się w jednym z banków regionalnych. Toteż w 1995 r. zrzeszył się w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. w Lublinie, a od 26.03.2002 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, który powstał w wyniku połączenia sześciu banków regionalnych. W czerwcu 2003 r. bank zmienił zrzeszenie i podjął współpracę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, z którym współpracuje do dnia dzisiejszego, tworząc z 200 innymi bankami Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB). Obecnie bank zrzeszający funkcjonuje pod nazwą SGB-Bank S.A.

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej działa na terenie powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych tj.: biłgorajskiego, lubaczowskiego, hrubieszowskiego oraz zamojskiego.|| O banku || Oferta || Kontakt ||

© Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej